නිෂ්පාදන බෙදා හැරීම

නිෂ්පාදන

අපි ගැන

<

Wonderful enterprise Co., Ltd. 2001 දී පිහිටුවන ලදී. එය R & D, නිෂ්පාදනය සහ විකුණුම් ඒකාබද්ධ කරන කර්මාන්ත සහ වෙළඳ ඒකාබද්ධ ව්‍යවසායකි.එය ආලෝකකරණ උත්සවය සහ සාද සැපයුම් සඳහා වෘත්තීය එක්-නැවතුම් සැපයුම්කරුවෙකි.ප්‍රධාන නිෂ්පාදන පරාසය නායකත්වය දරන ඉලෙක්ට්‍රොනික සහ රසායන ද්‍රව්‍ය සෙල්ලම් බඩු, තෑගි සහ ප්‍රවර්ධන නිෂ්පාදන වේ.සමාගමේ වාර්ෂික විකුණුම් පරිමාව මිලියන 45 ක් පමණ වන අතර එහි නිෂ්පාදන වලින් 90% ක් ප්‍රධාන වශයෙන් යුරෝපීය සහ උතුරු ඇමරිකානු වෙළඳපොළට විකුණනු ලැබේ.